Условия за ползване на сайта
www.GPSsledi.com е в процес на разработка и в момента не предлага достъп до натрупваните данни. Сайтът е напълно работоспособен и събира всички данни, които се изпратят към него. Линковете за достъп до данните ще се публикуват след изчистване на всички забелязани грешки и решаване на задачи, свързани със защита на данните.

Целта на сайта е изследване на средства за предаване на данни за местоположение към публично достъпен сървър, като местоположението да се вижда от всички с достъп до интернет без ограничения. Изследването е без материална цел. Идеята е да се помогне за разработване и проверка на средства и алгоритми за подпомагане на изгубени хора, да се провери покритието на мобилните оператори в планините. Възможни са и други ползи. На фона на ползите преди да се пусне в реална употреба тук ще се опищат и рисковете от подобна инициатива.
Не на последно място целта е самообучение по PHP, Java, HTML, SQL и т.н.

Сайт www.GPSsledi.com НЕ събира и НЕ обработва данни за имена, възраст, пол, е-мейл, пощенски адрес, телефонен номер и НЕ предоставя никому никакви данни за маркетинг или рекламни цели.

За нормалното функциониране на сайт www.GPSsledi.com се събират следните данни:
IP адрес;
данни, изпратени от програма GPSlogger.

Сайтът работи с данни получавани от приложение за смартфон GPSlogger
Информация за програмата има на страницата й - https://gpslogger.app/. На тази страница има и линкове за свалянето й.

Програмата GPSlogger може да изпраща към външен интернет сайт различни данни. Какви данни ще бъдат изпратени зависи единствено от вас. Сайта няма никаква възможност да влияе върху това как е конфигуриран GPSlogger.

Моля обърнете внимание, че този сайт само показва данните, такива, каквито са изпратени от GPSlogger. Конфигурациите описани по-долу се отнасят за GPSlogger. Конфигурацията изглежда като интернет линк и е наистина интернет линк. Копирането на този линк-конфигурация и поставянето му в интернет браузер обаче не води до смислени резултати. Конфигурацията следва да се постави в раздел на менюто "Loging details" секция "Log to custom URL" на GPSlogger за да знае той къде да изпрати данните.

 • user
 • password
 • latitude LAT
 • longitude LON
 • annotation DESC
 • satellites SAT
 • altitude ALT
 • speed SPD
 • accuracy ACC
 • direction DIR
 • provider PROV
 • timestamp TIMESTAMP
 • timeUTC TIME
 • startTimeStamp STARTTIMESTAMP
 • battery BATT
 • android_ID AID
 • serial SER
 • activity ACT
 • file FILENAME
 • profile PROFILE
 • HDOP HDOP
 • VDOP VDOP
 • travelled DIS

  Изпращане на данни от GPSlogger към външен интернет сайт
  За улеснение и по-добра сигурност в конфигурационния текст по-долу двойката USER и PASSWORD е автоматично генерирано и съдържа случайно избрани малки и големи латински букви и цифри. При рефреш стойностите се променят. Системата прави разлика между малки и големи букви. Можете да замените User и Password с ваши собствени уникални буквено-цифрови комбинации. Моля не вписвайте в USER и PASSWORD информация, която би могла да ви идентифицира по някакъв начин или съвпада с такава, използвани от вас за достъп в други системи. Не се прави проверка дали комбинацията User/Password е заета. Данни, които не съдържат валидна двойка User/Password, не се обработват.

  Текст за копиране и вмъкване в конфигурацията на GPSlogger, съдържащ всички поддържани от GPSlogger параметри. С тази конфигурация в момента се правят полевите тестове.

  ВНИМАНИЕ!
  Конфигурирайки GPSlogger да изпраща данни към този сайт вие давате съгласието си изпратените данни да бъдат публикувани на сайт www.GPSsledi.com и да бъдат достъпни за всички в интернет без ограничения. Моля преди да направите конфигурацията да се запознаете с смисъла на изпращаните от GPSlogger данни и да се уверите, че искате да ги споделите с други.

  При желание да споделяте данните изпращани от GPSlogger със всички в интернет чрез този сайт копирайте текста в секция Using the Custom URL feature/ на програмата. За улеснение по-долу прилагам картинки, илюстриращи примерна конфигурация на GPSlogger.

  Примерна конфигурация

  Подробност ще се добавят по-късно

  Достъп до данните
  Ще се опише по-късно
  В момента достъп до данните не се предлага.

  Контакти:
  Сайтът се изработва от Александър Караджов
  info маймунка gpssledi точка com